Regulamin Prezentacje

Regulamin prezentacje

 1. W ramach portalu mediSTUDENT.pl zarejestrowany użytkownik może w panelu Moje Konto w module Prezentacje publikować prezentacje multimedialne, które mogą być interesujące lub cenne szkoleniowo dla studentów kierunków medycznych i pokrewnych. Zarejestrowani użytkownicy mają możliwość wprowadzenia własnych prezentacji i omawiania ich na łamach portalu w formie forum dyskusyjnego.
 2. Decydując się na korzystanie z modułu Prezentacje użytkownik akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu, jak również  Regulaminu ogólnego serwisu mediSTUDENT.pl, którego niniejszy Regulamin stanowi integralną część.
 3. Prezentacje wprowadzone do systemu poprzez formularz on-line (w ramach panelu Moje Konto) przez użytkowników, Wydawca udostępnia na przestrzeni do tego przeznaczonej na stronie www.medistudent.pl. Wydawca nie ingeruje w te treści, ani wizualizację i nie odpowiada za ich rozpowszechnienie. Wydawca usunie z Portalu prezentacje, jeżeli uzyska wiadomość, że naruszają prawo, prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich.
 4. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do porad, wniosków, zaleceń oraz opinii zawartych w treściach prezentacji i komentarzach użytkowników.
 5. Przyjmuje się, że wszystkie osoby wymienione jako autorzy aktywnie uczestniczyły w przygotowaniu materiału i wyrażają zgodę na jego rozpowszechnianie we wprowadzonej formie i wg przedstawionych tu zasad. Osobą za to odpowiedzialną jest wyłącznie osoba, która wprowadziła do systemu Prezentację. Osoba ta odpowiada również wobec osób trzecich za naruszenia opisane w ust. 3.
 6. Prezentacje w szczególności nie mogą:
 • zawierać żadnych danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację pacjenta/-ów.
 • w przypadku  zdjęć należy uniemożliwić identyfikację pacjenta /-ów, chyba, że oni, lub ich przedstawiciele ustawowi, wyrażą pisemną zgodę na publikację materiału w formie pierwotnej.
 • dane dotyczące rasy, wyznania, preferencji seksualnych oraz wszelkie inne dane „wrażliwe” powinny być podawane wyłącznie wówczas, gdy mają istotne znaczenie z merytorycznego punktu widzenia.
 • zawierać zaleceń stosowania określonych nazw handlowych leków.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem ogólnym mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4.02.94 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).

Narzędzia

Medi-narzędzia

 • Opublikuj prezentację
 • Dodaj notatki
 • mediGIEŁDA
 • mediFORUM
 • Dodaj profil
 • Dodaj wydarzenie
 • Partnerzy portalu:  Skróty

 • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
  dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
  dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
 • Zobacz produkty >>
 • Reklama w portalu >>